ව්‍යවස්ථා සංශෝධන වලට අදාලව ලංකාවේ ජනමතය හැසිරෙන ආකාරය විහිළු සහගතයි – සාහිත්‍යවේදී කෞෂල්‍ය කුමාරසිංහ (අලුත් පරපුර සංවිධානය)

Social Sharing
වීඩියෝ