“ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඇති නීති වෙනස් කරනවා “- ඩයනා

වැලිගම ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කරගමින් පැවති සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන්පවතින නීති, අධිකරණයට හමුවට ගොස් වෙනස් කරගන්නා බව සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ සඳහන් කළාය.

Social Sharing
නවතම