සමාජ දුරස්ථ භාවය සමාජයේ එක පැලැන්තියකට සීමා වෙලා! – ජ්‍යෙෂ්ඨ කථීකාචාර්ය සුරංජිත් ගුණසේකර

Social Sharing
වීඩියෝ