බැසිල් ගේ කටේ ලොක් එක අරින්න, නියෝගයක් ඉල්ලයි!
නවතම

බැසිල් ගේ කටේ ලොක් එක අරින්න, නියෝගයක් ඉල්ලයි!

රට මෙතරම් ව්‍යසනයකට පත්වී තිබෙන මෙම කාලය තුළ මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මාස 03ක් පාර්ලිමේන්තුව අමතා නැතැයිද එනිසා ඔහුට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ කතාකරන්න යැයි, නියෝගයක් නිකුත් කරන්න යැයි, කථානායකවරයාගෙන් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල…

IMF – ලෝක බැංකු අවසන් සාකච්ඡා සඳහා බැසිල් තම රටට
නවතම

IMF – ලෝක බැංකු අවසන් සාකච්ඡා සඳහා බැසිල් තම රටට

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල (IMF) සහ ලෝක බැංකුව සමග සාකච්ජා කර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ සකස් කරගැනීමට මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සියරට වන ඇමරිකාව වෙත යාමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි. මේ අනුව එලබෙන අප්‍රේල්…

බැසිල් අත්හිටුවීමේ ලැයිස්තුවක් එළියට දායි
නවතම පුවත්

බැසිල් අත්හිටුවීමේ ලැයිස්තුවක් එළියට දායි

රජයේ වියදම් සීමා කිරීම සඳහා විශේෂ 'අත්හිටුවීමේ' ලැයිස්තුවක් මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ අනුව විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් මුදල් අමාත්‍යංශය සියලුම ඇමතිවරුන්ට හා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට යවා ඇති අතර එමගින් අයවැය ප්‍රතිපාදන තුළින්…