වියත් මගෙන් හැදූ ආණ්ඩුව මරු!

Sunil Handunnetti jvp sri lanka Gotabaya Viyathmaga

”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති වෙලා මහමැතිවරණය තියනකම් මොනවද කිවුවේ. මේක තමයි වියත් මඟ හදන ආණ්ඩුව කියල කිවුවා. ඔවුන් ඉස්සර කොහොමද කිවුවේ? මෙච්චර කාලයක් ඇමතිකම් දුන්නේ කිසිදු පදනමකින් නොවෙයි කිව්වා. විද්‍යාත්මක භාවයක් නෑ කිවුවා. පවුලේ අයට පත්වීම දෙනවා කිවුවා. නමුත් ගෝඨාභය සර් ආවාම එහෙම වෙන්නේ නෑ කිවුවා. දැන් කොහොමද වියත් මගෙන් හදාපු ආණ්ඩුව. අවුරුද්දක් යන කොට කුණු වෙලා ගඳ ගහන ආණ්ඩුවක් බවට මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා.” යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා 2021 අයවැය යෝජනා සම්බන්ධයෙන් 02 දින අම්බලන්තොට පැවති මහජන හමුවකදී පැවසීය. “අයවැය ලේඛණය ඉදිරිපත් කරල…

Read More