දූෂිතම රාජ්‍ය ආයතන පහක් ඇමති බන්දුල හෙළි කරයි!

ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ වඩාත්ම දූෂිත රාජ්‍ය ආයතන ලෙස හඳුනාගත් රාජ්‍ය ආයතන පහක් ඩිජිටල්කරණය කරන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා රේගුව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය ජාතියේ දූෂිතම රාජ්‍ය ආයතන පහ බවයි.

වැරදි ක්‍රියාවන් මැඩලීමේ අරමුණින් ආයතනවල ක්‍රියාකාරකම් ඩිජිටල්කරණය කළහොත් රාජ්‍ය ආදායම සියයට 50 කින් ඉහළ නැංවීමට තරම් දූෂණ ප්‍රමාණය අති විශාල බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

එම ආයතනවල දූෂණ හා වංචා නැති කළ හැකි එකම මාධ්‍යය ඩිජිටල්කරණය බව අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මහතා අවධාරණය කළේය.

විවිධ විරෝධතා මධ්‍යයේ වුවද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ඩිජිටල්කරණය කිරීමට උත්සාහ කරන බව සඳහන් කළ ඔහු මාර්ගවල ධාවනය වන වාහනවලින් සියයට 20ක් වංචනික ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇති බව අනාවරණය කළේය.

ආදායම් උත්පාදනයට සම්බන්ධ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු පහ දූෂණයෙන් හා වංචාවෙන් මිරිකී තිබීම හේතුවෙන් රජයට ආදායම් ඉලක්ක කරා යාමට නොහැකි වූ බවද බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Social Sharing
නවතම පුවත්