අපේ භූමිය. අපේ අනාගතය.

මෙවර ලෝක පරිසර දින ව්‍යාපාරය “අපේ භූමිය. අපේ අනාගතය. පරම්පරාව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම වෙනුවෙන් අපි” යන සටන්පාඨය යටතේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණය, කාන්තාරකරණය සහ නියඟයට ඔරොත්තු දීම කෙරෙහි අවධානය යොමුකරනු ලබයි. අපට කාලය ආපස්සට හැරවිය නොහැකි නමුත්, අපට වනාන්තර වැවීම, ජල මූලාශ්‍ර පණගැන්වීම සහ පස නැවත යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම කළ හැකිය. අපේ පරම්පරාව වනාහි භූමිය සමඟ සාමය ඇතිකරගත හැකි පරම්පරාවකි.

1972දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් ස්ථාපිත කරන ලද ලෝක පරිසර දිනය වාර්ෂිකව ජූනි 5 වැනි දින සමරනු ලබයි. එය පරිසරය සම්බන්ධයෙන් ලොව පුරා දැනුවත් කිරීම් සහ ක්‍රියාමාර්ග දිරිමත් කිරීම් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධාන යාත්‍රාව වේ. තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවල පාරිසරික අංශයන්හි ප්‍රගතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැදගත් වේදිකාවක් බවටද මෙම දිනය පත්ව ඇත.

කාන්තාරකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතියට අනුව, ග්‍රහලෝකයේ භූමියෙන් සියයට 40ක් දක්වා විනාශවී ඇති අතර, එය ලෝක ජනගහනයෙන් අඩකට සෘජුවම බලපාන අතර ගෝලීය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් අඩකට (ඇමරිකානු ඩොලර් ටි්‍රලියන 44) දැඩිලෙස අහිතකර ආකාරයට බලපායි. නියඟයන් සංඛ්‍යාව සහ ඒවා පවතින කාලසීමාව 2000 වර්ෂයේ සිට සියයට 29කින් වැඩිවී ඇති අතර – කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග නොගතහොත්, වර්ෂ 2050 වන විට, ලෝක ජනගහනයෙන් හතරෙන් තුනකට නියඟය බලපෑ හැකිය.

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ වූ කලී ලොව පුරා පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සහ පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා වන පියවරක් වූ පරිසර පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ දශකයේ (2021 – 2030) ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර එය තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා ඉතා තීරණාත්මක සාධකයක් වේ.

Social Sharing
අවකාශය නවතම පුවත්