තරුණයන්ට වැඩ දමා බැට දුන් රාළහාමි කැමරාවට මාට්ටු!
නවතම

තරුණයන්ට වැඩ දමා බැට දුන් රාළහාමි කැමරාවට මාට්ටු!

නැගෙනහිර පළාතේ තරුණයන් දෙදෙනකුට නිල ඇදුමින් සැරසී සිටින පොලිස් නිලධාරියෙක් අමානුෂික ලෙස පහර දෙනු දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුල වේගයෙන් සංසරණය වෙමින් පවතී. ඔක්තෝබර් 22 වැනි සිකුරාදා හවස්  යාමයේ එරාවුර් නගරයේදී  61169 අංකය  පැළඳි රථවාහන…