අපි සමස්තයම කිලුටු කරගත්ත ජාතියක්!

Cultural and political issues in sri lanka Filmmaker Sudath Mahadiulwewa

සිනමාවේදී සුදත් මහදිවුල්වැව ලංකාව විශාල සංස්කෘතික අර්බුදයක ඉන්නවා. ඒක මේ රටේ දේශපාලන අර්බුදයෙම තවත් පැතිකඩක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි ආධ්‍යාත්මිකව විශාල අර්බුදයක කරවටක් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. සිනමාවට හෝ වෙනත් දෘශ්‍ය කලාවකට පුළුවන්ද? මේකට කුඩා හෝ පහන් එළියක් දල්වන්න. මම හිතනවා ඒකට පිළිතුර සොයද්දී තමයි, අපි හිටගෙන ඉන්න පොළොව කොහෙද කියලා අපිට පේන්න පටන් ගන්නෙ. මම දකින්නෙ අපි අපේ ඇස්, කන්, කට ඇතුළු මේ සමස්තයම කිලුටු කරගත්ත ජාතියක් කියලා. එතකොට කොහොමද අපි මේ කිලුටු වුණ දේවල් ටික ආයෙමත් පොහොසත් කරගන්නෙ. ඒකට අපි බලන්න ඕනෑ, දකින්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනෑ. ඒ…

Read More

වැදි ජනයාගේ සටන්කාමී ඉතිහාසයට අපි නිසිතැන දුන්නේ නෑ! – සාහිත්‍යවේදී නිශ්ශංක විජේමාන්න

Read More

අපි ලොකුවට උඩ දැම්මට පරම පවිත්‍ර මාර සිංහලා තමයි අපි කියලා, ඒක එහෙම නැහැ! – නිශ්ශංක විජේමාන්න

Literate Nissanka Wijemanna Literary

පහුගිය දවසක මහියංගනයට යන්න ලැබුණා, දවස් දෙකක් නිදහසේ සරන්න. එහෙම ඉන්න ඇසිල්ලක හිතුනා නිශ්ශංක විජේමාන්න සහ දබානේ ගුණවර්ධන හමුවෙන්න තියෙයි නම් කියලා. මුලින්ම කතා කළේ නිශ්ශංකට. නිමාඩු දවසක් වුණත් මනුස්සයා ඈත දුෂ්කර කැලෑ ගමක පාසලක රාජකාරියක් දාගෙන. පාසල එන මග කියලා කිව්වේ, ඒ පාසලට දූරකථනය වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. කොහොම හරි පාසල හොයාගෙන යනවා කියලා හිත හිතා ඉන්නකොට මනුස්සයා අපි නවාතැන් ගත් නිවසට යාබද නිවසට ආවා. ඒ අර පාසලට යමින් ගමන්. දෙයියෝ දැක්කා වගේ. මල්ලි මට ඉක්මනට යන්න ඕනෑ විනාඩි (10)යි දෙන්න පුලුවන්. එහෙම කියලා වාඩිවුණ නිශ්ශංක විජේමාන්න පැය බාගයක…

Read More