55 හෝ 60 න් විශ්‍රාම යෑම සේවකයාට ඇති අයිතියක්! – කම්කරු ඇමති කියයි.

nimal siripala de silva pension

2021 අයවැයෙන් යොජනා රැසක් ඉදිරිපත් විය. ඒ අතරින් යෝජනා වූ එකක් වුයේ පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම යෑමේ වයස අවුරුදු හැට දක්වා දීර්ඝ කිරීමටය. ඒ දැනට විශ්‍රාම යන අවුරුදු 55 වෙනුවට අවුරුදු 60 දක්වා සංශෝධනය කිරීමය. නමුත් වයස අවුරුදු 55 න් විශ්‍රාම යාමට සිටින ඇතැම් සේවකයින් මෙන්ම ඇතැම් සේවක හාම්පුතුන් මෙයට කැමැත්තක් දැක් වූයේ නැත. ඒ නිසා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේදී මේ පිලිබඳ කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා වෘත්තීය සමිති නායකයන් සහ සේව්‍ය සම්මේලනයේ නියෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කළේය. එහිදී අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ කම්කරු නායකයන් දිගු කලක පටන් කරන ලද ඉල්ලීම අනුව විශ්‍රාම…

Read More

සංස්කෘතියක් නැති අයවැයක්!

budget 2021 sri lanka Ministry of Culture

පසුගිය දා රටේ අග්‍රමාත්‍යවරයා මෙන්ම, මුදල් අමාත්‍යවරයා ද වන මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් 2021 වසරේ අය වැය ඉදිරිපත් කරන ලදි. එහිදී මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ශීර්ෂ 42 ක් යටතේ ඔහු යෝජනා ඉදිරිපත් කළේය. පොදු ජන පෙරමුණේ අයවැය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගේ සෞභාග්‍යය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ 2021 – 2023 මැදි කාලීන ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ කඩිනම් වැඩසටහන ශක්තිමත් කරන 2021 අයවැයක් ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් එය ඉදිරිපත් කිරීමේ හැඳින්වීමේදීම සඳහන් කරනු ලැබූවා. මෙම අය වැය ඉතිහාසයට එක්වන්නේ සංස්කෘතිය සඳහා තම ප්‍රතිපත්තියක් හෝ අරමුණක් නොමැති අයවැයක් ලෙසයි. නමුත් මේ වන විට දෙවන වර…

Read More