සියලු කාන්තාවන්ට දියුණු විය හැකි වධහිංසාවලින් තොර ලෝකයක් ගොඩනගන්නට අධිෂ්ඨාන කරමු…

2024 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සඳහා ප්‍රකාශය: රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය

මෙම ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේදී රයිට් ටු ලයිෆ් මානව හිමිකම් මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලොව පුරා සිටින කාන්තාවන් සමඟ සහයෝගය ප්‍රකාශ කර සිටියි. කාන්තාවන්ට එරෙහි වධහිංසා පැමිණවීම, විශේෂයෙන් මානසික වධහිංසා පැමිණවීම, ඔවුන්ගේ ජීවිතවල නොමැකෙන කැළැල් ඇති කරන බරපතල ප්‍රශ්නයක් බව හඳුනාගෙන ඇති බැවින් ඒවාට පිළියම් යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

වධහිංසනයට එරෙහි එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියේ 1 වැනි වගන්තිය විසින් වධහිංසාව නිර්වචනය කරන අතර එවැනි නින්දිත ක්‍රියාවන් වැලැක්වීමේ සහ තහනම් කිරීමේ වගකීම රාජ්‍ය පාර්ශ්ව මත පටවනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ 1994 අංක 22 දරන පනත වධහිංසනයට එරෙහි එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය සමඟ සමපාත වේ. නීතිමය තත්වය එසේ වුව ද, කාන්තාවන් මුහුණ දෙන යථාර්ථය ගැඹුරින් කරදරකාරී ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇතුළු විවිධ වධ හිංසා සඳහා අසමානුපාතික ලෙස ඉලක්ක කර ඇත. ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවන් රැකියා ස්ථානයේ හිරිහැර කිරීම් සහ සයිබර් හිරිහැර කිරීම් සම්බන්ධ විශේෂිත අවදානම්වලටද මුහුණ දෙති. වධහිංසාවට එරෙහි ලෝක සංවිධානය වැනි සංවිධාන විසින් කාන්තාවන්ට එරෙහි ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ව්‍යාප්තිය ලේඛනගත කර ඇති අතර, පියවර ගැනීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි.

එපමණක් නොව, ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් දිවි ගලවා ගත් අය වෙත එල්ල වන සමාජ අපකීර්තිය ඔවුන්ගේ කම්පන උග්‍ර කරයි. එම හේතුව මත ඔවුන්ට සහයෝගය ලබාගැනීමට සහ යුක්තිය වෙත ප්‍රවේශ වීමට බාධා එල්ල වේ. බල ගතිකත්වයේ මුල් බැසගත් ස්ත්‍රී පුරුෂ අසමතුලිතතාවය කාන්තාවන් වධහිංසනයට ලක් වීමේ සහ බලහත්කාරයන් හේතුවෙන් පීඩා විඳීමේ අවදානම තව දුරටත් වැඩි කරයි.

මෙම ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේදී අපි ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් සහ සමස්ත සමාජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් සහ ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙසයි. කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ යුක්තිය සඳහා ප්‍රවේශය සහතික කරමින්, කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වධහිංසා පැමිණවීම් තුරන් කිරීමට පුළුල් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම කාන්තාවකටම වධහිංසාවෙන් සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ බියකරු අත්දැකීමෙන් මිදී ජීවත් විය හැකි අනාගතයක් සඳහා අපි එක්ව කටයුතු කරමු.

read the full text here

read the full text – tamil

Social Sharing
නවතම පුවත්