“බයිනෙත්තු වලට බොහෝ දේ කල හැක, හැබැයි ඒවා මත වාඩි වී සිටීම සැහැල්ලු සරල දෙයක් නොවේ” වෙමින් යන බැරැක්ක කරණය ඉදිරියේ මේ රටේ තත්වය එයයි – පාඨලී චම්පික රණවක (පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී – සමගි ජන බලවේගය)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment