ගාමිණී වියන්ගොඩ මුහුදු වෙරළේ… – කේ. සංජීව

Gamini Viyangoda Translation Literature

ගාමිණී අයියාට සුබ උපන්දිනයක් කිව යුතු බවට උදැහැනැක්කේම මතක් කළේ සකර්බර් අයියා. ඉතිං කාලයක් ලියන්න ඕනෑ කියා සිතමින් හිටි ටිකක් ලියන්න කියලා හෙළකුරු අස්සට නැමෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මතක ගඟුල ගලනවා. ගිය අවුරුද්ද, ඊට එපිට අවුරුද්ද වගේ මෑත අවුරුදු වල අද දවස උදාවෙන 12හේ කනිසම කියන්නේ හැපි බර්ත් ඩේ ටූ යූ කියලා සිංගල්මෝල්ට්මය හඬකින් ගැයෙන ගාමිණී_පත්මාමය රාත්‍රියක්. ඒත් මේ අවුරුද්ද ඊට වෙනස්. ගාමිණී අයියා මේ දවස්වල ඉන්නේ යුරෝපේ හින්දා මෙදා මල් පාර එහෙම නෑ. ඊයේ මල් පාර ළඟින් ‍යනකොට අපි මේ මල් පාර ගැන කතා කළා. ගාමිණී වියන්ගොඩ ‘හදට ළඟ අයියා…

Read More