කොවිඩ් සිව් වැනි රැල්ලක් අත ළඟ – GMOA
නවතම

කොවිඩ් සිව් වැනි රැල්ලක් අත ළඟ – GMOA

මාරාන්තික කොවිඩ් වසංගතයේ  දරුණු ප්‍රභේද ඉදිරියේදී තවදුරටත් ඇතිවීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අනුමාන කර සිටියි. "කොවිඩ් වසංගතයේ ආරම්භයේ තිබූ වුහාන් ප්‍රභේදයට වඩා වරින් වර ඉස්මතු වූ ඇල්ෆා ප්‍රභේදය සහ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආරම්භක…