සහල් /සීනි උපරිම මිලේ ගැසට්ටුව එළියට!
නවතම

සහල් /සීනි උපරිම මිලේ ගැසට්ටුව එළියට!

සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන සහල් සහ සීනී සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල නියම කරමින් ගැසට් නිවේදන දෙකක් නිකුත් කිරීම ඊයේ (02) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිදු කර ඇත. ඒ, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතා…