රංජන් රාමනායක නඩු තීන්දුව නැවත සමාලෝචනය කළ යුතු බව AHRC කියයි
නවතම

රංජන් රාමනායක නඩු තීන්දුව නැවත සමාලෝචනය කළ යුතු බව AHRC කියයි

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධව නීතිය සහ ඒ සම්බන්ධව කෙරෙන භාවිතාවන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවත්, ජාත්‍යන්තර නීති පද්ධතියත් උල්ලංඝනය වෙන බව ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි. ඒම නිවේදනයට අනුව, මයිකල් එම්මානුවෙල්…