සිංහල මෙන්ම මුස්ලිම් බැතිමතුන්ට ද අයිති ගලේබණ්ඩාර දෙවිඳු!
අවකාශය නවතම

සිංහල මෙන්ම මුස්ලිම් බැතිමතුන්ට ද අයිති ගලේබණ්ඩාර දෙවිඳු!

අප රටේ දේවාලවලට වන්දනාමාන කරන්නේ හින්දු සහ බෞද්ධ බැතිමතුන්. ඉස්ලාම් දහම අදහන මුස්ලිම් ජාතිකයන් ද ගෞරව කරන දේවාල දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙනවා. ඒවා පිහිටා ඇත්තේ පුරාණ ඇතුගල රාජධානිය පිහිටි කුරුණෑගල නගරය ආශ්‍රිතව යි. එයට හේතුව…

දයාසිරි වයඹ කොල්ලෙක් බව සිහිපත් කරයි.
නවතම

දයාසිරි වයඹ කොල්ලෙක් බව සිහිපත් කරයි.

ඉදිරි මැතිවරණයේදී ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රිකයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා දේශපාලන බිමට පැමිණෙන බවට මේ වන විට රට පුරා පැතිර ගොස් ඇති පුවතකි. මහින්ද රාපක්ෂ මහතාද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රිකය නියෝජනය කරමින්…