ලංකාවේ සෑම පැයකටම කොවිඩ් මරණ 03 ක්!
නවතම

ලංකාවේ සෑම පැයකටම කොවිඩ් මරණ 03 ක්!

කොවිඩ් වෛරසයේ තිඹිරිගෙය වන්නේ චීනයේ වූහාන් නගරයය. චීනයේ කොවිඩ් ආසාදිතව පුද්ගලයින් 4636 ක් මිය ගොස් තිබුණි. නමුත් මේ වන විට චීනයට වඩා ලංකාවේ සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් ඇත. ඊයේ (04) වන විට පමණක් …