ඇන්ටිජන් ටෙස් කට්ටල ගෙන්වීමට  ගත්  උනන්දුව කොරෝනා මර්දනයටත් තිබුණා නම් – හිටපු සුව ඇමති
නවතම

ඇන්ටිජන් ටෙස් කට්ටල ගෙන්වීමට  ගත්  උනන්දුව කොරෝනා මර්දනයටත් තිබුණා නම් – හිටපු සුව ඇමති

Covid-19 වෛරසය ආසාදිත දැයි සොයා ගැනීමට තිබෙන antigen සහ antibody යන පරීක්ෂණ දෙවර්ගයෙන් antigen වෛරසය පළවෙනි දවස් හතේ ශරීරය තුළ තිබියදී පමණක්  සීමිත  ප්‍රතිඵල  ලබා දෙන පරීක්ෂණයක් බව හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි ලංකාවට…