බදු ගහලා මොනවද කලේ..?
අවකාශය නවතම

බදු ගහලා මොනවද කලේ..?

දේශපාලකය බදුසල්ලි හොරා කනව! අලුත් බද්දත් එක්ක හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි "අපි ගෙවන බදුවලට මොකද වෙන්නෙ ?" "අපි ගෙවන්න කැමතියි හැබැයි බදු සල්ලිවලට මොකද වෙන්නෙ කියල දන්නෙ නෑ. නැතිනමි පැහැදිලි නෑ. මේව දේශපාලකයා හොරා කනව"…

කන්ටේනර් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහලට
නවතම

කන්ටේනර් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහලට

බහාලුම් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු (Container cargo transport charges) ඉහළ දමන බව සමස්ත ලංකා බහාලුම් ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සංගමය අද නිවේදනය කළේය. කන්ටේනර් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු 10% කින් ඉහළ දමන බව එම සංගමය පවසයි. මෙම මිල වැඩි…

ආනයනික භාණ්ඩවල බදු ඉහලට
නවතම

ආනයනික භාණ්ඩවල බදු ඉහලට

HS කේත 369ක භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා පනවා තිබූ බලපත්‍ර ක්‍රමය අද (ජූනි 1) සිට ඉවත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ. එම තීරණය ගෙන ඇත්තේ, අදාළ භාණ්ඩ සඳහා අය කෙරෙන ආනයනික බදු, රේගු බදු සහ…

දේශීය ආදායම් ඇතුළු බදු පනත් කීපයක් සංශෝධනයට
නවතම

දේශීය ආදායම් ඇතුළු බදු පනත් කීපයක් සංශෝධනයට

අද (31) උදෑසන රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය බදු පනත් කිහිපයක් සංශෝධනය කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව, 01. 2017 අංක 24 දරණ දේශීය ආදායම් බදු පනත 02. 2022 අංක 14 දරණ එකතු කළ…