වර්තමාන ආණ්ඩුවේ වැඩිම මුදල් උපයන අය ගැන හෙව්වොත්, පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහා මොළකාරයින් හොයාගන්න පුලුවන්

Chathura Galappaththi Samagi Jana Balawegaya

චතුර ගලප්පත්ති – දෙවිනුවර ආසන සංවිධායක, සමගි ජන බලවේගය මාතර දෙවිනුවර ආසනයේ විපක්ෂයේ සංවිධායක වරයා විදියට මේ කොවිඩ් තත්ත්වය ආණ්ඩුව හසුරුවන ආකාරය ගැන ඔබේ පැත්තෙන් නිරීක්ෂණ මොනවද? අපි දන්නවා දෙවිනුවර ධීවරයො විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඔවුනුත් ගැටලුවලට මුහුණ දීලා ඉන්නේ.. මම හිතන්නේ මීට දවස් කිහිපයකට කලින් දිස්ත්‍රික්කය පුරාම දහනම දෙනෙක් (19) හඳුනා ගෙන තිබ්බා ආසාදිතයන්. ඊට අමතරව නිරෝදායනය කරපු ගෙවල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය බොහෝ විට දැන් ගෙවල්වලම තමයි නිරෝදායනය වෙන්නේ. රජයෙන් දෙනව කිව්ව රුපියල් දහදාහ, ගෙවල් වල නිරෝදානය වෙන පවුල්වලට අවශ්‍යය ආහාර ටික තාම ලැබෙන්නෙ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක්…

Read More