අප්‍රේල් වන විට 18 ලක්ෂයකට වඩා අස්වැසුම

අභියාචනා සහ විරෝධතා සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු අස්වසුම සුබසාධන ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අතිරේක පවුල් 182,140ක් සුදුසුකම් ලබා ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම පවුල්වලට අදාළ හිඟ වැටුප් ඇතුළු සියලුම ගෙවීම් මේ මස 18 වැනිදා වන විට ගෙවා අවසන් කරන බව ඔහු සඳහන් කළේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ වන විට පුද්ගලයින් 1,854,000ක් ප්‍රතිලාභ ලබන අතර ඒ සඳහා රජය රුපියල් බිලියන 58.5ක් වෙන් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සියලු සුදුසුකම් සපුරා ඇති ආසන්න වශයෙන් පවුල් ලක්ෂ 2 කට පමණ තවමත් තම බැංකු ගිණුම් විවෘත කර අවශ්‍ය තොරතුරු යාවත්කාලීන කර නොමැත. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ මාධ්‍ය මගින් මෙම පවුල් දැනුවත් කිරීමට උත්සාහ කළද ඔවුන්ගෙන් මෙතෙක් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැත.

ඊට අදාළ සංගණන කටයුතු මැයි මාසයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 205ක් මේ සඳහා වෙන් කර ඇති අතර, ඇස්වසුම සුබසාධන ප්‍රතිලාභ වැඩසටහනට පවුල් ලක්ෂ 24ක් ඇතුළත් කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

Social Sharing
ආර්ථික නවතම පුවත්