30%කට වඩා අඩු පිරිසක් සිතන්නේ IMF වැඩසටහන අනාගතයේදී ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කරනු ඇති බවයි: Verité Research

වෙරිටේ රිසර්ච් විසින් ඊයේ නිකුත් කරන ලද නව සමීක්ෂණයකට අනුව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල අනාගතයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට යහපත් වනු ඇතැයි ජනගහනයෙන් 28% ක් පමණ විශ්වාස කරති.

ඊට වෙනස්ව, ආසන්න වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් 45% ක් විශ්වාස කරන්නේ ඩොලර් බිලියන 2.9 ක විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම (EFF) වැඩසටහන අනාගතයේ දී ආර්ථිකය නරක අතට හැරෙනු ඇති බවයි. “ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන ආර්ථිකයේ වර්තමානයට සහ අනාගතයට දායක වන්නේ කෙසේද?” යන ප්‍රශ්නය මෙම සමීක්ෂණය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඔවුන්ට පිළිතුරු විකල්ප 5 ක් ලබා දී ඇත. 1) එය දැන් සහ අනාගතයේදී දේවල් යහපත් කරයි; 2) දැන් එය නරක අතට හැරුණත්, අනාගතයේදී එය යහපත් වනු ඇත; 3) එය දැන් මෙන්මඅනාගතයේදී ද දේවල් නරක අතට හරවනු ඇත; 4) දැන් එය හොඳ වුවත්, එය අනාගතයේදී තත්වය නරක අතට හැරෙනු ඇත සහ 5) නොදනී / අදහසක් නැත.

ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 28% ක් එකක් හෝ දෙකක් තෝරා ගත් අතර 45% ක් විකල්ප තුනක් හෝ හතරක් තෝරා ගත්හ. ඉතිරි 27% අවසාන විකල්පය තෝරාගෙන ඇත.

2023 ජූනි මාසයේදී පවත්වන ලද ශ්‍රී ලාංකික වැඩිහිටියන් 1,008 දෙනෙකුගේ දීප ව්‍යාප්ත, ජාතික වශයෙන් නියෝජනය වන ප්‍රතිචාර නියැදියක් මත මෙම මත විමසුම පදනම් විය. සමීක්ෂණයේ නියැදිය සහ ක්‍රමවේදය 95% විශ්වාසනීය පරතරයකදී ±3% ට අඩු දෝෂ ආන්තිකය සහතික කරයි.

මූලාශ්‍රය- https://www.ft.lk/front-page/Less-than-30-think-IMF-program-will-improve-economy-in-future-Verit%C3%A9-Research/44-753113#:~:text=Approximately%2028%25%20of%20the%20population,released%20yesterday%20by%20Verit%C3%A9%20Research

Social Sharing
ආර්ථික නවතම පුවත්