ජල බිල්පත් ඉහළට..?

අගෝස්තු මාසයේ මුල සිට ජල බිල්පත් ඉහළ දමන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

එහි සාමාන්යාධිකාරී වසන්තා ඉලංගසිංහ මහත්මිය සඳහන් කළේ, එම යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා යොමුකර ඇති බවයි.

ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුවහොත්, අගෝස්තු මස මුල සිට ජල බිලපත් වැඩිවන බව ඇය සඳහන් කළා ය.
එහෙත්, ජල බිල්පත් ඉහළ නැංවීමේ ප්රතිශතය පිළිබඳව මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැත.

 

 

 

(newsfirst)

Social Sharing
නවතම පුවත්