ලංගමෙන් මිලියන 1098ක ලාභයක් නවක රියැදුරු සහ කොන්දොස්තරවරුන්ට…
නවතම විශේෂාංග

ලංගමෙන් මිලියන 1098ක ලාභයක් නවක රියැදුරු සහ කොන්දොස්තරවරුන්ට…

ලංගමය පසුගිය වසරේ රුපියල් මිලියන 1098ක ලාභයක් වාර්තා කර ඇති බව ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ දිවයින පුරා පවතින පුරප්පාඩු සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගත්…

බස් ගාස්තු පහලට
නවතම

බස් ගාස්තු පහලට

අද (19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු අඩුවන බව ජාතික ගමනා ගමන කොමිසම පවසයි. ඒ අනුව සියයට 2.23කින් බස් ගාස්තු අඩුවන අතර අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 38ක් ලෙස සංශෝධනය වනු ඇති.

30% කින් බස් ගාස්තු ඉහලට
නවතම

30% කින් බස් ගාස්තු ඉහලට

ජුලි 01 වනදා සිට අවම බස් ගාස්තුව රු. 40 දක්වා ඉහළ යනු ඇත එනම් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන, ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව (NTC), ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය (SLTB) සහ පෞද්ගලික බස් හිමියන් අතර පැවති සාකච්ඡාවකින්…