මාධ්‍යවේදීන් දඩයම් කරන CID යට වැරදි කොරෝනා දත්ත නිකුත් කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පෙනෙන්නේ නැද්ද ? පා.ම. මනුෂ නානායක්කාර
නවතම

මාධ්‍යවේදීන් දඩයම් කරන CID යට වැරදි කොරෝනා දත්ත නිකුත් කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පෙනෙන්නේ නැද්ද ? පා.ම. මනුෂ නානායක්කාර

කොරෝනා රෝගීන් වාර්තාවීම සම්බන්ධයෙන් වැරදි දත්ත ඉදිරිපත් කළ බව පවසමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මාධ්‍යවේදීන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ආකාරයට වැරදි දත්ත ඉදිරිපත් කරන රජයේ නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට නොගන්නේ මන්දැයි  සමගි ජන බලවේගයේ  මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු  මන්ත‍්‍රි මනුෂ නානායක්කාර…