පහුගිය මාසයේ විදේශ ප්‍රේෂණ වල වැඩි වීමක්!
නවතම

පහුගිය මාසයේ විදේශ ප්‍රේෂණ වල වැඩි වීමක්!

මෙම වසරේ ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයේදී විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් මෙරටට එවූ විදේශ විනිමය 16.4%කින් ඉහළගොස් ඇති බව කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර පවසයි. අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, මෙම වසරේදී විදේශ රැකියා සඳහා පිටත් වීමට…

මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් 90% ක් O/L පමණයි – මනුෂගෙන් හෙලිදරව්වක්
නවතම

මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් 90% ක් O/L පමණයි – මනුෂගෙන් හෙලිදරව්වක්

මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් 90% සමත්වී තිබනේනේ සාමාන්‍ය පෙළ පමණක් බවත්  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන මාධ්‍ය ආයතන කතා කළත්, මාධ්‍ය ආයතනවල හිමිකරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන කතා කරන්න ගියොත් ලැජ්ජා හිතෙනවා යැයි සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි…