දේශිය ආදායම් තොරතුරු පද්ධති ගැටලු ලිහන්න කෝටි හතක් ගිහින්…

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරිපාලන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ඇති වන ගැටලු සඳහා සිදුකරනු ලැබූ යම් යම් වෙනස්කම් වෙනුවෙන් විටින් විට රුපියල් හත්කෝටි දාහත්ලක්ෂ විසිතුන්දහස් හයසිය හැට දෙකක අමතර මුදලක් (71,723,662) සිංගප්පූරු ආයතනයකට ගෙවා ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

මෙකී තොරතුරු පද්ධතියේ වෙනස්කම් සිදුකිරීමට ගතවන මිනිස් දිනක් සඳහා සිංගප්පූරු ආයතනයට දළ වශයෙන් රුපියල් 185,017ක මුදලක් වැය වන බව ද විගණනය මගින් අනාවරණය කර ඇත. මෙකී තොරතුරු පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීමේදී පද්ධති අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකිරීම නිසා අමතර මුදලක් මෙකී ආයතනයට ගෙවීමට සිදුවී ඇති බව ද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් මෙකී තොරතුරු පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබූ අතර මේ සඳහා රුපියල් බිලියන 04ක මුදලකට සිංගප්පූරු ආයතනයක් සමග ගිවිසුම්ගතව තිබුණි.

 

Social Sharing
නවතම පුවත්