පක්ෂ සහ මැතිවරණ කොමිසම අතර හමුවක්

මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සහ මැතිවරණ කොමිසම අතර අද (23) විශේෂ හමුවක් පැවැත්වෙන බවයි.

දැනට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වී ඇති මැතිවරණ නීති සංශෝධනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ යෝජනා පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂවල අදහස් විමසීමේ අරමුණින් සහ එම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳව සාකච්ජා කිරීමේ අරමුණින් මෙම සාකච්ජාව කැඳවා තිබේ.

මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ සංඛ්‍යාව 40 කට ආසන්නයි.

මැතිවරණ නීති සංශෝධනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ‍විශේෂ කාරක සභාවේ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ 30 ක නියෝජිතයින් සමග සාකච්ජා කළ බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කළේ ය.

Social Sharing
නවතම