ආණ්ඩුව IOC එකෙන් ඩීසල් ඉල්ලයි

ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් ( IOC ) සමාගමෙන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් යෙදවීම සදහා ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 7,500 ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

Social Sharing
නවතම