‘තත්පරයක් දෙන්න‘ තත්පරයෙන් එපා වූ හැටි
නවතම පුවත් විශේෂාංග

‘තත්පරයක් දෙන්න‘ තත්පරයෙන් එපා වූ හැටි

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය ඔස්සේ විකාශය වන ‘තත්පරයක් දෙන්න‘ කාලෙක ඉඳන් බලන ටෙලියක් යූ ටියුබ් හරහා. වන්නකුගේ නිල නොලත් රහස් පරීක්ෂක භූමිකාව ඇතුළු කළු සල්ලි සුදු කරන, පරිගණක දත්ත හොරකම් කරන කෑලි ටිකක් තියෙන නිසාත්, අන්තිමට…

ගහලා මරන උතුරේ ලයිසන් පාතාලේ…
නවතම පුවත්

ගහලා මරන උතුරේ ලයිසන් පාතාලේ…

පසුගිය කාලය පුරාවටම ජාතික ආරක්ෂාව සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා වලක්වා සාමය ස්ථාපිත කරන්න පාරේ තොටේ යන එන තරුණයන් වගේම පාක් එකක, නිදහස් තැනක දොඩමළු ව සිටි පෙම්වතුන් පසු පස්සේ පන්නලා අත්අඩංගුවටත් අරගෙන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉතාමත්…