දේශබන්දුලාගේ පාස්කු කන්නලව්ව සර්වාගමික දෝෂාරෝපණයට ලක් වේ!
නවතම

දේශබන්දුලාගේ පාස්කු කන්නලව්ව සර්වාගමික දෝෂාරෝපණයට ලක් වේ!

සියගණනකට මරු කැඳවූ පාස්කූ ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු බවට ජනාධිපති කොමිසමකින් නම් කොට ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් පරීක්ෂණ ජාතිවාදී හා ආගම්වාදී මගකට තල්ලු කරන්නට උත්සාහ කරන බවට සර්වාගමික නායකයන්ගේ දැඩි දෝෂදර්ශනයට ලක්ව ඇත.…