වරාය නගරය අපේ රට දියුණු ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට සාක්ෂියක් – අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන…
ආර්ථික නවතම පුවත්

වරාය නගරය අපේ රට දියුණු ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට සාක්ෂියක් – අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන…

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය අපේ රට දියුණු ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වීමේ සාක්ෂියක් බව අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය. අගමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේ කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම් ඇරඹීමේ උත්සවයට පෙරේදා (12) එක් වෙමිනි.…

කොවිඩ් නිසා ව්‍යාපෘති 221 ක් ඇණ හිටලා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම
නවතම

කොවිඩ් නිසා ව්‍යාපෘති 221 ක් ඇණ හිටලා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම

මෙම වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇති රුපියල් බිලියන එකක වටිනාකමකින් යුතු ව්‍යාපෘති 221 ක ප්‍රමාණයක් කොරෝනා වසංගතය නිසා ක්‍රියාත්මක නොවන තත්ත්වයට පත්ව ඇතැයි ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි. ඒ නිසා ඇණ හිට…