අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන්ට අභියෝග කළ පෙත්සම් දෙකක් සලකා බැලීම ඉදිරි සතියට

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන්ට අභියෝග කළ පෙත්සම් දෙකක් සලකා බැලීම ඉදිරි සතියට

සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි විසින් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සඳහා නව සභාපතිවරයෙකු ඇතුලු සමාජිකයින් පත් කිරීමත්, ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂිත නොවන අවශේෂ වනාන්තර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු යටතට පැවරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය අභියෝගයට ලක් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සම් දෙකක් පිළිබදව සලකා බැලීමට ඉදිරි සතිය තෙක් දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සඳහා නව සභාපතිවරයෙකු සහ සාමාජිකයින් සිව් දෙනකු පත් කිරීම අභියෝගයට ලක් කරමින් එම ව්‍යෛ සභාවේ හිටපු සභාපති මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර සිල්වා ඇතුළු සාමාජිකයින් තුන්දෙනෙකු ගොනු කළ පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රාදේවි වන්නි ආරච්චි…

Read More