මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන ගැටලු රැසක් – කෝපා කමිටුවේ දී හෙළිවෙයි
නවතම පුවත් වීඩියෝ

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන ගැටලු රැසක් – කෝපා කමිටුවේ දී හෙළිවෙයි

https://youtu.be/K9kRwNnhpXg මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පරිපාලන ගැටලු රැසක් පවතින බව කෝපා කමිටුවේ දී හෙළිවුණා. ලබන වසර සඳහා වන අයවැය මඟින් රුපියල් මිලියන 400කට ආසන්න මුදලක් වෙන්කර ඇති පසුබිමක එම මුදලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලැබෙන පරිදි නිලධාරීන්…

ලිබියානු ජනතාවත් පාරට
නවතම විදෙස්

ලිබියානු ජනතාවත් පාරට

අඛණ්ඩ විදුලි කප්පාදුව, අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම සහ දේශපාලන අර්බුදයට වහා විසඳුම් දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ලිබියානු වැසියන් වීදි බැස තිබේ. මේ අනුව ලිබියාවේ බටහිර සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශ රැසක ජනතාව පාරට බැස විරෝධතා ආරම්භ කර…