බැසිල් ලංකාවට, කැබිනට් සංශෝධනය ගැන කතා!
නවතම

බැසිල් ලංකාවට, කැබිනට් සංශෝධනය ගැන කතා!

අද (01) උදෑසන මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමරිකාවේ සිට පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වෙයි. අයවැය සම්මතවී පාර්ලිමේන්තුව වාරාවසාන කළ පසුව ඔහු සිය රටවන ඇමරිකාව වෙත සති තුනක කාලයක් සඳහා පිටත්ව ගිය අතර ඒ සමග කැබිනට් සංශෝධනය…

බැසිල්ට අගමැතිකම, ශෂේන්ද්‍රටත් කැබිනට් ඇමතිකමක්!
නවතම

බැසිල්ට අගමැතිකම, ශෂේන්ද්‍රටත් කැබිනට් ඇමතිකමක්!

ඇමරිකාවේ සිට පැමිණෙන්න නියමිත මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මීළඟ පාර්ලිමේන්තුව පටන් ගන්නට ප්‍රථම අගමැති ධුරයේ දිවුරුම් දීමට බොහෝදුරට ඉඩ ඇති බවත් ඒ සමග කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුවෙනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි. මීළඟ කැබිනට් සංශෝධනයේදී ශෂේන්ද්‍ර…

බැසිල් අගමැතිවූ පසු ලංකා සිතියම අතුරුදහන්!
නවතම

බැසිල් අගමැතිවූ පසු ලංකා සිතියම අතුරුදහන්!

ඇත්තටම අපේ රටේ ඊළඟ අගමැති කවුද? මේ කියන්නේ 2024 ඡන්දයෙන් පත්වෙන අගමැති ගැන නෙවෙයි. 2022 අවුරුද්දේ පළවෙනි කාර්තුවේ පත්වෙන්න අගමැති ගැන. ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡාවක් දැන් රටේ තියනවා. ඇත්තටම මේවා ඕපපාතික පහල වෙන කථා නෙවෙයි. බොහොම…