පොදු දේපල චෝදනාවෙන් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් නිදහස්!
නවතම

පොදු දේපල චෝදනාවෙන් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් නිදහස්!

2016 දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිදුකළ බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ දී රුපියල් බිලියන 36කට වඩා වටිනාකමකින් යුත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී විශ්වාසය කඩ කළේ යැයි චෝදනා එල්ල වී සිටින හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක ඇතුළු විත්තිකරුවන්…

බැඳුම්කර ගත්තේ කබ්‍රාල්ගේ ගජමිතුරෝ – රෝහිණී කවිරත්න…
නවතම

බැඳුම්කර ගත්තේ කබ්‍රාල්ගේ ගජමිතුරෝ – රෝහිණී කවිරත්න…

බැඳුම්කර සල්ලි ගෙවන්න බැරි බවට ආපු බිය නිසා බැඳුම්කර ගත්ත ග්‍රීක් බොන්ඩ් එක අවස්ථාවේ සිද්ධ කළා වගේ 50%කට වඩා අඩු මිලට ද්වීතීය වෙළෙදපොලේ බැඳුම්කර ටික විකුණූ බවත්, එම බැඳුම්කර ලබාගත්තේ  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු විගණන…

බැඳුම්කරය ඉවරයි..!
නවතම

බැඳුම්කරය ඉවරයි..!

බැඳුම්කර නඩුවේ චෝදනා 11කින් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ඇතුලු පිරිස නිදහස් කිරීමත් සමග මෙම නඩු පැවරීම පුස්සක් වෙන ලකුණු පහළ වී ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. මූල්‍ය පනත සහ සුරැකුම්පත් පනත ආදී පනත් ප්‍රකාරව චෝදනා 22ක් යටතේ, 2016 මාර්තු…