ඇමරිකාවෙන් සහය දෙන්නේ විනිවිදව කටයුතු කළොත් විතරයි
නවතම

ඇමරිකාවෙන් සහය දෙන්නේ විනිවිදව කටයුතු කළොත් විතරයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ආධාර ලබාදෙන්නේ ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් අධීක්ෂණ සහ තක්සේරු ප්‍රමිතීන් මෙන්ම විනිවිදභාවයෙන් යුතු හවුල්කරුවන් ට පමණක් බව කොළඹ සිටින ඇමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලි චන්ග් මහත්මිය සඳහන් කරයි. එමගින් ආධාර වියදම් වන ආකාරය බලා ගැනීමට…

ඇමරිකන් දූත මණ්ඩලයක් ළඟදීම ලංකාවට!
නවතම

ඇමරිකන් දූත මණ්ඩලයක් ළඟදීම ලංකාවට!

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉහල පෙලේ දුත පිරිසක් නව වසර එළඹීමත් සමගම ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇත. මේ බව අනාවරණය කෙරුනේ දෙමළ ප්‍රගතිශීලි පෙරමුණේ නායකයන් කොළඹ සිටින ඇමෙරිකානු තානාපති නිලධාරින්  සමග පැවති විශේෂ හමුවකදීය. එහිදී ඇමෙරිකානු නියෝජ්‍ය…