අද කැබිනට් එක දන්නේ නෑ රට පාලනය වෙන්නේ කොහොමද? කියලා – ජේ්‍යෂ්ඨ නීතිඥ ලාල් විජේනායක

Social Sharing
වීඩියෝ