විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ගෙන් ඩොලර් බිලියන 2ක් මෙරටට – කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය

මේ වසරේ ගතවු පළමු මාස 4 තුළ පමණක් විදේශගත ශ්‍රමිකයින් නීත්‍යානුකූල බැංකු ක්‍රමය හරහා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2ක ඉක්මවු මුදලක් මෙරටට එවා ඇති බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය පවසයි.

අප්‍රේල් මාසයේදී පමණක් විදෙස් ශ්‍රමිකයින් ඩොලර් මිලියන 543ක් පමණ මුදලක් මෙරටට යොමුකර ඇති බව එම අමාත්‍යංශය පැවසීය.

පසුගිය වසරේ මුල් මාස හතර හා සන්සන්දනය කරන විට එය සියයට 11.4ක ඉහළ යාමක් බව සඳහන්ය.

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසය සමග සන්සන්දනය කරන විට මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී පමණක් මෙරටට ලැබී ඇති විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය සියයට 19.7කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

Social Sharing
නවතම පුවත්