සිවිල් සමාජ සංවිධාන වල නියෝජිතයින් පිරිසක් ජනපති හමුවෙයි.

යෝජිත රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ සිය ගැටලු සහ අදහස් බෙදා ගැනීමට සිවිල් සමාජ සංවිධාන සාමූහික ප්‍රධාන කණ්ඩායමේ නියෝජිතයින් මෙන්ම අනෙකුත් සිවිල් සමාජ නියෝජිතයින් 13 දෙනෙකු පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයා හමුවිය.

මෙම හමුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

එහි දී ඔවුන් විසින් ජනාධිපතිවරයාට පෙන්වා දුන් ගැටලු වන්නේ,

  1. සාමූහිකය විසින් මාර්ගෝපදේශ මූලධර්ම පිළිබඳ ලේඛනයක් සහ සලකා බැලීම සඳහා නීති ටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ලදී, විශේෂයෙන් ප්‍රවේශය සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ප්‍රධාන නිර්දේශ 2024 ජනවාරි 30 වැනි දින බෙදාගත් කෙටුම්පතෙහි පිළිබිඹු නොවීය.

 

  1. අනිවාර්ය ලියාපදිංචියේ අවශ්‍යතාවය සහ විවිධ ආයතන සමූහයක් (මරණාධාර සමිතියේ සිට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සහ පුද්ගලික පදනම්, පුද්ගලික භාර, පාර්ලිමේන්තු පනත් මගින් සංස්ථාපිත ආයතන සහ සමාජ ව්‍යවසායන් දක්වා) ඉලක්ක කර ගනිමින් නිර්වචනය කිරීම අඩපණ බලපෑමක් ඇති කරයි. සාපරාධී වගකීම් ආකර්ෂණය කර ගන්නා ලියාපදිංචි නොවීම, සියලු අවිධිමත් ක්‍රියාකාරකම්වලට හිරිහැර කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දෙයි.

 

  1. මෙම නීතිය මගින් යෝජිත ලියාපදිංචි කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය අනෙකුත් ලියාපදිංචි යෝජනා ක්‍රමවලට සමාන ස්වාධීන මට්ටමකින් ඉලක්කගත ආයතනවලට සලකන්නේ නැත. සමාගම් පනත යටතේ සමාගම් සමඟ සැසඳීම නීතිමය පිළිගැනීමක් ලබා දෙන අතර විනිවිදභාවය හඳුන්වා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම යෝජනා ක්රමය අධීක්ෂණය, ඇඟිලි ගැසීම් සහ පාලනය මත බර වේ.

 

  1. ලියාපදිංචි ආයතන මත පරිපාලනමය බර පැටවීම තහනම්ය, විශේෂයෙන්ම කුඩා ප්‍රාදේශීය සංවිධාන සඳහා, අභිමතය පරිදි ලබා දී ඇති නිලධාරීන් විසින් කුලියට ගැනීම් සහ දූෂිත ක්‍රියාවන්ට ද මග පාදයි. බලය සහිත සමස්ත පරිපාලනයක්ම මෙම නීතිය මගින් නිර්මාණය කර ඇති අතර පරිපාලනමය අඩුපාඩු සඳහා ලියාපදිංචිය අත්හිටුවීමේ හැකියාව ඇතුළුව ඉහළ මට්ටමේ පාලනයක් පැහැදිලිවම භාවිතා කරයි.

 

  1. යෝජිත නීතිය ප්‍රධාන වශයෙන් ජාතික ආරක්ෂාව සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන අතර ඒ සඳහා ඇතැම් විශේෂ නීති සහ නියෝජිතායතනවලට පැමිණිල්ලක් හෝ අවදානමක් අනාවරණය වූ විට විමර්ශනය කිරීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට විශේෂඥ කුසලතා ඇත. මෙම නීතිය මගින් පවතින නීතිවල පොලිස් බලතල අනුපිටපත් කරන අතර, බලතල පවරා ඇති කිසිදු නිලධාරියෙකු ඇතුළුව විශේෂඥ නිපුණතාවක් නොමැති අධිකාරියක් වෙත එය පැවරෙනු ඇත.

මෙම නීතිය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ විවේචනය විස්තර කරන ලිපියක් ද ඔවුන් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙවැනි නීති සම්පාදනයක් මේ අවස්ථාවේ ගෙන ඒම සුදුසු අවස්ථාවක් නොවන බවත් ඕනෑම නීති සම්පාදනයක් පීඩාවට පත් විය හැකි විවිධ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර ගනිමින් වඩාත් අර්ථාන්විත උපදේශන ක්‍රියාවලියක් හරහා සිදු කළ යුතු බවත් ඔවුන් සඳහන් කර තිබිණි.

ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කළ ආරක්ෂක කරුණු, පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු ඉල්ලීම් සහ මානව හිතවාදී කටයුතු සඳහා විදේශයන්ගෙන් ලැබෙන මුදල් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන්ගෙන් කළ විමසීම් වැනි කරුණු හේතුවෙන් මෙවැනි නීතියක අවශ්‍යතාවය මතු වූ බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිචාර දක්වමින් පවසා ඇති අතර ඔහු පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, සංවිධානය වීමේ, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හෝ රැස්වීමේ නිදහස උල්ලංඝනය කිරීමට රජයට කිසිදු අදහසක් නොමැති බවයි.

Social Sharing
නවතම පුවත්