විල්වත්තේදී රේල්ලුවට වූ පාඩුව අය කරගන්න නඩු මඟට

විල්වත්ත දුම්රිය හරස් මාර්ගයෙදී සිදු වූ අනතුරින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට සිදු අලාභය අය කරගැනීමට අදාළ නෛතික පියවර ගන්නා බව දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරි වජිර සමන් පොල්වත්තේ මහතා පුවත්පතකට පවසා ඇත. රාජ්‍ය දේපළකට අලාභහානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන බව කී ඒ මහතා දුම්රිය අනතුරින් දෙපාර්තමේන්තුවට සිදු වූ අලාභය මෙතෙක් ගණනය කර නැතැයිද කීවේය.

එම අනතුරින් සිදු වූ හානිය ගණනය කිරීමට රත්මලාන ඉංජිනේරු අංශයේ ඉංජිනේරුවන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් කටයුතු කරන බව කී ඒ මහතා ඊට අදාළ වාර්තාව ලැබුණු පසු ඉදිරි නෛතික පියවර ගන්නා බවද කීවේය.

 

Social Sharing
නවතම