භාෂණයේ නිදහස දෙන්න – තරැණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය

ඊයේ (09) ගාලුමුවදොර පැවති සාමකාමී විරෝධතාවකට බධා කළ පොලීසිය විසින් එහි සිටි විරෝධතාකරුවන් අමානුෂික ලෙසඅත්අඩංගුවට ගැනීම සහ භාෂණයේ නිදහස ඇතුළු මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ළංඝණය කරමින් , විරෝධතාව ශ්‍රී ලංකා පොලීසියමැඩපැවැත් වූ ආකාරය හෙළා දකිමින් සහ කඩ වූ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ලෙස දන්වමින් තරුණජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් යාවා ඇත.

Social Sharing
නවතම