ලෝකෙ වටේ ගිහින් ගිනස් පොතට ගිය රදර්ෆර්ඩ්

කුඩා සැහැල්ලු ගුවන් යානයකින් ලොව වටා ගිය ළාබාලතම තැනැත්තා ලෙස ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවීමට බ්‍රිතාන්‍ය, බෙල්ජියම් සම්භවයක් ඇති 17 හැවිරිදි මැක් රදර්ෆර්ඩ් සමත් විය.

මැක් රදර්ෆර්ඩ්, යනු මීට පෙර සැහැල්ලු ගුවන් යානයකින් ලොව වටා ගිය සාරා රදර්ෆර්ඩ්ගේ සොහොයුරාය. සාරා සිය ලෝක සංචාරයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට ද පැමිණියාය.

මැක් රදර්ෆර්ඩ් සිය පියසැරිය ආරම්භ කළේ පසුගිය මාර්තු 23 වැනිදා බල්ගේරියාවෙනි.

මැක් රදර්ෆර්ඩ් සිය පියසැරිය අවසන් කළේ පසුගිය අගෝස්තු 24 වැනිදාය.

Social Sharing
නවතම විදෙස්