ගෝඨා පාර්ලිමේන්තුවට ?

 

අගෝස්තු 24 දිවයිනට නැවත පැමිණෙනවා යැයි කියන ජනතාව විසින් එලවා දමනු ලැබූ ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසුන ඇතැයි වාර්තා පළවෙයි.

මෙලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසිම සඳහා දැනට ජාතික ලයිස්තුවේ සිටින මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉල්ලා අස්වනු ඇති බව ද සඳහන්ය.

දැනට ඔහු තායිලන්තයේ ලංකා රාජ්‍යයේ වියදමින් රැඳී සිටින බව වාර්තා වෙයි.

Social Sharing
නවතම පුවත්