දුම්රිය පාලනයෙන් ගිලිහෙයි!

ඉන්ධන මිල ඉහල යාමත් සමඟ පොදු ප්‍රවාහනයේ ගමන් ගන්නා මගීන් මේවන විට දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත් ව තිබෙන අතර, බස් ගාස්තු ඉහළ යාමත් සමඟ මගීන් දුම්රියේ ගමන් ගැනීමේ ප්‍රවණතාවයක්ද දක්නට ලැබෙනවා.

මේ අතර පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ දුම්රිය නියාමකවරුන් ඇතුළු සේවකයන්ට සිය රාජකාරි වලට වාර්තා කිරීමේ ගැටළු හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේදී කාර්යාල දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය ගමන් වාර 28 ක් අවලංගු කර තිබුණා. ඊට දුර ගමන් සහ කාර්යාල දුම්රියද ඇතුළත්.

එමෙන්ම, ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය 16 ක් සහ මුහුදු බඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 4ක් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කරන දුම්රිය කිහිපයක් ද අවලංගු කළ දුම්රිය යටතට ඇතුළත් බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මෙම හේතුවෙන් ඊයේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ද හට ගත්තා.

Trains lose control as fuel prices rise

Social Sharing
නවතම