ඇඳිරි නීතියට වළකන්න බැරිවූ විරෝධතා දහස් ගණනක් රට පුරා..!

අද (03) උදෑසන 9ට සහ සවස 3ට පවත්වන්නට සැලසුම් කරතිබූ විරෝධතාවයන් වැළැක්වීම සඳහා ආණ්ඩුව පනවනු ලැබූ ඇඳිරිනීතිය හේතුකරගෙන ජනතාව සිය නිවෙස් ඉදිරිපිට පුද්ගලික මට්ටමින් විරෝධතාවයන් පවත්වමින් සිටී.
බොහෝ නිවෙස්වල මේ වනවිට කළු කොඩි ඔසවා ඇති අතර බොහෝ දෙනෙක් විරෝධතා පොවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් නිවස ඉදිරියේ සිටින අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප සහ වීසියෝ, සමාජ ජාලා අවහිර කර තිබෙන පසුබිමක පවා ෆේස්බුක් වෙත මුදාහරිමින් ඇත.
Social Sharing
නවතම