කොවිඩ් එන්නත අනිවාර්ය කිරීම සම්බන්ධව රතන හිමියන්ගේ විරෝධය!
නවතම

කොවිඩ් එන්නත අනිවාර්ය කිරීම සම්බන්ධව රතන හිමියන්ගේ විරෝධය!

එන්නත් මාත‍්‍රා දෙකම ලබාගත් අයත් මිය යන අතර ඒ අනුව මේ වෛරසයට ඇති එකම උත්තරය එන්නත්කරණයද කියන ප‍්‍රශ්ණයක් මතු වෙන බැවින් එන්නත්කරණය අනිවාර්ය කළ යුතු නැතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියෝ පවසයි. උන් වහන්සේ පවසන්නේ…