හෙරොයින් චෝදනාවට දින 100ක් රිමාන්ඩ් කළ සිසුවා නිදහස්…
නවතම

හෙරොයින් චෝදනාවට දින 100ක් රිමාන්ඩ් කළ සිසුවා නිදහස්…

හෙරෝයින් ලග තබා ගත් බවට බොරැ චෝදනා කොට දින 100ක් රක්ෂිත බන්ධානගාර කර සිටි, පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලට අනුයුක්තව උපාධි පාඨමාලවක් හදාරණ සිසුවෙකු පසුගියදා කන්තලේ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නිදහස් කොට තිබේ. පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 15 වන…