ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම ආණ්ඩුව අත්හැර දමලා – වමේ හඬ
නවතම

ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම ආණ්ඩුව අත්හැර දමලා – වමේ හඬ

රටේ ඇති  වෙමින් තිබෙන බියකරු තත්වය තේරැම් ගනිමින් නගරවල කඩසාප්පු වසා දැමීමේ හර්තාල් ක්‍රියාවලින් ආණ්ඩුවේ නිද්‍රාශීලී වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව ජනතාවගේ ක‍්‍රියාකාරී විරුද්ධත්වයක් ගොඩනඟන එකාබද්ධ ක්‍රියාකාරිත්වයක් වෙත යොමුවන ලෙස  “වමේහඩ”  හා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා…